Vrijwaring en Wettelijke informatie
 

 

Vrijwaring en Wettelijke informatie
De Stichting Spiritual Human Yoga Holland is opgericht om het authentieke Human and Universal Energy onderwijs programma aan te bieden.  De Stichting Spiritual Human Yoga Holland (SHY-Holland), is een stichting gevestigd in Someren, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 41093962. 

Het Programma wordt aangeboden door officieel erkende instructeurs namens de Stichting SHY-Holland. De officieel erkende instructeurs zijn opgeleid door, en hebben een licentie van de Stichting SHY-Holland. De instructeurs bieden de authentieke Human and Universal Energy methode(HUE methode) en de filosofie van Mankind Enlightenment Love (MEL) zoals oorspronkelijk ontwikkeld door Meester Luong Minh Dang aan, als onafhankelijke instructeurs met een persoonlijk registratienummer.
Zij gebruiken deze website om hun cursussen van het Human and Universal Energy onderwijs programma bekend te maken. De instructeurs zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de materie die in de cursussen onderwezen wordt op basis van hun persoonlijke contractuele relatie met iedere deelnemer.
 
Vrijwaring
Deze methode wordt aangeboden aan iedereen zonder enige vereiste vooropleiding. De methode die in de cursussen wordt onderwezen is geen vervanging van een advies door een medisch beroepsuitoefenaar. Het moet niet gezien worden als een poging om een medisch advies, diagnose of behandeling te geven of aan te bieden, of op andere manier zich bezig te houden met de uitoefening van de geneeskunde. Behalve de cursuskosten zijn er geen financiële verplichtingen.
De minimum leeftijd voor deelname is 14 jaar. Voor minderjarigen is toestemming van de ouders vereist.
De inhoud van deze website kan worden herzien en aangepast zonder verdere aankondiging.
 
Eigendom van de inhoud
De website is het eigendom en wordt onderhouden door SHY-Holland.
Behalve tenzij uitdrukkelijk toegestaan op grond van een overeenkomst met SHY-Holland, mag geen enkel deel of element van deze website of de Inhoud daarvan worden gekopieerd of doorgegeven via enig middel en de website, de inhoud en alle aanverwante rechten blijven het exclusieve eigendom van SHY-Holland of haar licentiehouders, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
Hoe kunt u contact met ons op
Als u nog vragen of opmerkingen heeft over de website of een van onze diensten, neem dan contact met SHY-Holland via info@shyholland.nl, of schrijf naar: Postbus 146, 5710 AC Someren, Nederland.

Aankopen
Als we het mogelijk maken om producten en diensten via deze website aan te schaffen, lees dan ook de voorwaarden die zullen gelden voor deze aankopen. U vindt deze voorwaarden op de pagina waar u uw bestelling kunt plaatsen.