Wat is SHY-HOLLAND
 

 

Wat is SHY-HOLLAND

De Stichting Spiritual Human Yoga Holland houdt zich bezig met de verkenning van de integrale relaties tussen lichaam, geest en ziel.

 

Het belangrijkste doel van het onderwijsprogramma is de deelnemer/student te helpen  zijn mentale toestand te verbeteren om beter om te kunnen gaan met de dagelijkse uitdagingen, om stress te verminderen en het concentratievermogen te verbeteren, teneinde gezondheid, geluk en spirituele ontwikkeling te bereiken voor zichzelf en zijn medemensen.

 

Het is gebaseerd op het idee dat een energetisch evenwichtige toestand van het lichaam noodzakelijk is voor ons welzijn of goede gezondheid. Als het lichaam voldoende energie ontvangt die vrij en zonder enige blokkade door het lichaam kan stromen, heeft het meer kans om deze toestand van welzijn te handhaven.

 

Een van de oorzaken van een tekort aan energie in het lichaam is geestelijke of lichamelijke stress. In onze dagelijkse routine kunnen de factoren van overmatig werken, te veel zorgen, piekeren en angsten, de energiestromen beïnvloeden. Daardoor eisen deze spanningen hun tol van lichaam en geest. Het lichaam kan niet eten of slapen, het immuunsysteem is verzwakt, de hersenen zijn overbelast, enz. De geest kan zich niet focussen, de emoties zijn niet onder controle (prikkelbaar), beslissingen worden irrationeel, enz. Als deze toestand voortduurt kan iemand uiteindelijk lichamelijk of geestelijk ziek worden.

Volgens het energetisch concept in het HUE onderwijs programma, bestaat alles als Energie. Daarom kan de techniek van “energie overdracht” worden gebruikt om een aangedaan (uit balans zijnde) deel van het lichaam te helpen, om zo de blokkade op te ruimen en de normale energie stroom te herstellen. De handeling kan zodoende helpen om geleidelijk weer de energetische balans van het lichaam te herstellen en waardoor het uiteindelijk zijn gezondheid en toestand van algemeen welzijn weer terugkrijgt. 
 

Afhankelijk van de individuele toestand van iemand betreffende de fysieke, psychologische en omgevingsfactoren, kan de toepassing van een “energie overdracht” helpen om het immuunsysteem te versterken. Door de eenheid tussen lichaam, geest en ziel kunnen de eerste tekenen van verbetering worden ervaren op psychologisch niveau (geestestoestand). Vanuit een positieve geesteshouding zal men zich beter kunnen focussen om zo de kans op herstel te vergroten.

Het onderwijs programma is geen medische behandeling. Het maakt geen gebruik van medicijnen en het kan naast iedere medische therapie worden toegepast. Het wordt nooit beschouwd als een vervanging van een normale medische behandeling. Het wordt uitsluitend aanvullend gebruikt (complementair). In bredere zin is het een meditatie techniek.

 

Om de techniek van energie overdracht goed te kunnen toepassen dient men de juiste methode te leren en moeten de energie centra (Chakra’s) geactiveerd worden, waardoor men in staat zal zijn de stroom van Universele Energie effectief te ontvangen en door te geven om jezelf en anderen te helpen. Deze methode wordt onderwezen in cursussen. Het authentieke onderwijsprogramma in Human and Universal Energy bestaat uit 4 niveaus (Basis, Middelbaar, Hoger en Gespecialiseerd) met in totaal 8 cursusblokken (01 HUE tot 08 HUE, voorheen Niveau1 – Niveau 20). Direct na voltooiing van het 01 HUE Basis Niveau, kan de methode worden toegepast in het dagelijks leven, gezin en beroep.

 

Het authentieke Programma wordt aangeboden door officieel erkende instructeurs namens de Stichting SHY-Holland. De officieel erkende instructeurs zijn opgeleid door, en hebben een licentie van de Stichting SHY-Holland. De instructeurs bieden het authentieke Human and Universal Energy onderwijs programma aan, als onafhankelijke instructeurs met een persoonlijk registratienummer.


De instructeurs zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de materie die in de cursussen onderwezen wordt op basis van hun persoonlijke contractuele relatie met iedere deelnemer.

 

Wij bieden ons authentieke programma aan zoals het oorspronkelijk werd onderwezen door de stichter Meester Luong Minh Dang (1942-2007) in samenwerking met gelijkgestemde onderwijscentra in andere landen.