Aanmelden voor Cursus
Procedure van aanmelding voor cursus

 

Aanmelden voor Cursus

Als u zich wilt aanmelden voor een cursus, opent u op de pagina 'CURSUSSEN' de Agenda Nederland (of kijkt u bij CENTRA WERELDWIJD voor het aanbod in andere landen) de cursusagenda te bekijken, inclusief hun datum, locatie en andere gerelateerde informatie. Naast de cursuskosten zijn er geen financiële verplichtingen. Iedereen van 18 jaar en ouder kan de cursussen volgen (of vanaf 14 jaar met toestemming van de ouders). Er is geen speciale vooropleiding vereist.

 

Het doel van de UE-school is om voor de gebruikers echte positieve veranderingen in hun leven te ervaren, wat kan gebeuren als de beoefenaars bereid zijn om regelmatig wat tijd te besteden aan de toepassing van de UE-methode. Hierop gebaseerd heeft het UE-onderwijs het principe dat niemand andere mensen mag beïnvloeden bij het nemen van de beslissing of en wanneer de UE-methode moet worden geleerd, hetzij door persoonlijke overtuigings- of marketing- en promotiemiddelen.
Daarom bieden de UE-centra die deel uitmaken van MEL Global ook de mogelijkheid om een cursus te geven wanneer er interesse is van mensen om een bepaald UE-niveau bij te wonen. Men kan deze interesse melden door contact op te nemen met de centra over het UE-niveau dat ze willen volgen en de data waarop het voor hen het handigst is om de cursus bij te wonen.


Tijdens de cursussen leren de studenten de theorie en praktijk van de UE-methode en krijgen ze een handleiding voor de toepassing van de technieken. Wanneer de cursus voorbij is, kunnen de studenten het geleerde materiaal oefenen, volgens de handleiding van de student, op elk gewenst moment en op elke locatie die ze willen. De studenten zijn niet verplicht om het geleerde  toe te passen of een bepaalde routine, activiteiten of evenementen die verband houden met de cursussen en de UE-methode bij te wonen. Er is geen verplichting om contact te houden en/of feedback te geven aan de instructeurs of iemand anders.

 

Bij elk niveau, ook bij het basisniveau, leren de studenten voldoende technieken die hen kunnen helpen hun mentale en lichamelijke gezondheid te verbeteren, mits correct en op een dagelijkse basis toegepast. De studenten hoeven niet alle niveaus te voltooien om effect te hebben van het toepassen van de UE-methode. Er is geen examen of een soort van einddiploma bij het voltooien van alle 8 niveaus. Voor sommige mensen is het basisniveau goed genoeg om voldoende positieve veranderingen voor zichzelf en hun naasten te creëren.

 

De UE-studenten hoeven niet te overleggen met andere mensen, ook niet met de instructeurs, over de beslissing of en wanneer het juiste moment is aangebroken om door te gaan naar een volgende niveau. Het is aan de student om deze beslissing uitsluitend op basis van hun gevoel en verstand, van de beschikbare tijd om te oefenen en van andere omstandigheden in hun leven te nemen.