N20 tekst Nederlands
Aanmelden voor het feuilleton

 

Voor de studenten die het Niveau 20 hebben voltooid is er een Nederlandse tekst beschikbaar die in feuilleton vorm wordt toegestuurd.

 

Opgeven hiervoor door het sturen van een email aan info@shyholland.nl

Vermeld uw naam en datum/plaats van het gevolgde N20

 

Er zijn geen kosten aan verbonden.