Internationale Reunie voor HUE studenten van alle Niveaus
19-21 mei 2018, Zoetermeer

 

Click here for English
 

Op 19-20-21 mei 2018 organiseert SHY-Holland een Reunie voor HUE Studenten van alle Niveaus met Trung Minh Luong, president van HUE-Faculty als gastspreker.

 

HUE Studenten van alle niveaus en alle landen zijn van harte welkom.

 

Ontmoet oude bekenden en nieuwe studenten om met elkaar te discussiëren over de laatste ontwikkelingen in de HUE School. We hebben het Pinksterweekend speciaal uitgekozen zodat men geen vrije dagen hoeft op te nemen.

 

Programma:

  • Discussie aan de hand van videoclips uit de vroegste jaren voor een dieper inzicht in de lessen van de Meester
  • Wat is de impact van de filosofie achter de technieken die de Meester ons leerde op ons als HUE gebruikers
  • Delen van ervaringen, resultaten in de praktijk en toepassingen van HUE technieken, en het proces om wijsheid en verlichting te bereiken
  • De winsten en voordelen als HUE gebruikers
 

U kunt zich (bij voorkeur) rechtstreeks aanmelden door op ONLINE AANMELDEN te klikken.
Aanmelden per post kunt u door het aanmeldingsformulier te downloaden en in te vullen.
Download aanmeldings formulier
Voor snelle beslissers is er een korting!


Datum: zaterdag 19 mei t/m maandag 21 mei 2018

Tijd:  Registratie zaterdag 10.00-11.00 uur

zaterdag 19 mei:  13.00 - 17.30 uur

zondag 20 mei:        9.00 - 17.30 uur

maandag 21 mei:   9.00 - 17.30 uur

Voor koffie en thee wordt gezorgd. Er is een lunchpauze van ongeveer 2 uur.


Plaats: NH Hotel Zoetermeer, Danny Kaylaan 20, 2719 EH  Zoetermeer, tel. +31 79 361 0202
(op loopafstand van station Zoetermeer)

 

Kosten: De cursuskosten bedragen 300 €

VROEGBOEKKORTING: bij betaling vóór 1 februari 2018 betaalt u 250 €

 

Betaling: Door overmaking van het verschuldigde bedrag naar:

IBAN nr NL57 RABO 0143 9890 30 t.g.v. SHY-Holland, met vermelding van uw Naam en Reunie.

Uiterste inschrijfdatum: De inschrijving sluit 14 dagen voor de cursusdatum (of eerder als het maximum aantal deelnemers is bereikt) Het aantal plaatsen is beperkt. 

 

Overnachten:

Wilt u overnachten in het NH Hotel Zoetermeer dan dient u tijdig te reserveren.

Het hotel biedt een speciale prijs aan bij boeking  tot 19 maart 2018 via deze link:

https://www.nh-hotels.nl/event/stichting-shy-holland-deelnemers

Kamerprijs (inclusief ontbijt)

1 persoons kamer 85.00 €

2 persoons kamer 97.90 €

(exclusief toeristenbelasting)

 

 
 
 
 
From 19-21 May 2018 SHY-Holland will organize a Reunion for HUE Students of all Levels in Zoetermeer-The Netherlands with Trung Minh Luong, president of HUE-Faculty as guest lecturer.

HUE Students from all levels and all countries are warmly invited.
 
We invite you to use this opportunity for meeting old friends and new students to discuss the latest developments in the HUE School.We have specifically chosen this weekend of Pentacost since many in Europe will have a free Monday.

 

Program:

  • Discussion for a deeper understanding of the teaching of the Master from various videoclips from the early years
  • Which is the impact of the philosophy behind the HUE techniques that the Master taught us on us as HUE practitioners
  • Sharing the experiences, results in practicing and applying HUE techniques and the process to reach wisdom and enlightenment
  • The gain and benefit as HUE practitioners
 
Application:
Subscription (preferably) by direct ONLINE REGISTRATION
You also may download the application form and after filling out send it to us by mail.  
Download application form. 

Date: Saturday 19 May - Sunday 20 May - Monday 21 May 2018

Time schedule: Registration Saturday 19 May: 10h00 - 11h00

Saturday 19 May:  13hr00 - 17hr30

Sunday 20 May:        9hr00 - 17hr30

Monday 21 May:       9hr00 - 17hr30

Coffee and tea will be served. We will have a lunchbreak of about 2 hours.

Place: NH Hotel Zoetermeer, Danny Kaylaan 20,
2719 EH  Zoetermeer - The Netherlands, tel. +31 79 3610 202
(at walking distance of the railway station Zoetermeer)
 
Application fee: € 300
EARLY BIRD REDUCTION: when paid before 1 February 2018, you pay € 250
 
Subscription package:
1. online registration (preferred) or download registration form and send by mail or email.
2. payment in advance to our bankaccount
Send your forms by post, email to:
S.H.Y.-Holland, Postbus 146, 5710 AC Someren, Holland
Payment:
European bank transfers are free of costs

Banktransfer to the account of S.H.Y.- Holland 
IBAN Nr. NL57 RABO 0143 9890 30 
BIC (SWIFT): RABONL2U 
Bank: RABO Bank, Someren - Holland
Please mention your Name and Reunion. 

 

From outside Europe the costs for a banktransfer are high. 

We advice a PayPal payment to info@shyholland.nl (please add 10 € exra for costs)

 

Latest enrollment date: 14 days before the start of the seminar (or earlier when the maximum number has been reached)

 

Lodging:

The NH Hotel Zoetermeer is conveniently located on the outskirts of The Hague, close to the motorway and at walking distance of the railway station Zoetermeer.(30 minutes from Amsterdam airport, 20 minutes from Rotterdam airport)

If you wish to stay in this hotel, it is adviced to book  early (+31 79 361 0202

The hotel offers a special price untill May 19 2018 when reservation are made via this link:

https://www.nh-hotels.nl/event/stichting-shy-holland-deelnemers

Room price (including breakfast)

1 persons room 85.00 €

2 persons room 97.90 €

(excl. local tourist tax)