Welkom bij SHY-Holland
Human and Universal Energy onderwijs in Nederland

 

Welkom bij SHY-Holland

In deze webpagina's kunt u algemene informatie vinden over de Stichting Spiritual Human Yoga Holland (SHY-Holland) waaronder een korte beschrijving van ons authentieke onderwijs programma in Human and Universal Energy  (H.U.E.) volgens Mr. Luong Minh Dang en de cursusagenda.  

  Introductievideo

In vele landen worden cursussen in de Menselijke en Universele Energie (Human and Universal Energy, HUE) gegeven, die toegankelijk zijn voor iedereen die 14 jaar of ouder is.

De centra in de wereld dragen vaak de naam Mankind Enlightenment Love (M.E.L.),  Spiritual Human Yoga (S.H.Y.) of Human and Universal Energy (H.U.E.) Centrum.

Voor Nederland is dit de Stichting Spiritual Human Yoga Holland (SHY-Holland)

 

SHY-Holland is verbonden met MEL Global, een wereldwijd netwerk van onafhankelijke centra die cursussen verzorgen in de methode van Human and Universal Energy (HUE) en de filosofie van Mankind Enlightenment Love (MEL), zoals oorspronkelijk onderwezen door Meester Luong Minh Dang.


Volgens de theorie van de UE therapie kan ons lichaam de stroom van Universele Energie opvangen via zeven hoofdcentra of "chakra’s”, die gelegen zijn op onze rug op de wervelkolom.
Om een voldoende hoeveelheid Universele Energie op te vangen, teneinde gezond te blijven en deze energie te kunnen gebruiken om anderen te helpen, moet de cursist zijn of haar chakra’s open hebben.

Naast een praktische toepassing bij ziektes richt dit onderwijs zich ook op de ontwikkeling van de spiritualiteit in deze wereld.

Wie zich verder wil verdiepen in de spirituele achtergrond van deze methode en de toepassing op andere gebieden dan ziekte, kan na de basiscursus de hogere cursussen volgen. 
  
Een verdere beschrijving van de inhoud van de cursussen vindt u bij "Cursus Inhoud“.
Data en plaats van de cursussen in Nederland kunt u bekijken door te schakelen naar "Cursus Agenda”.

Wilt u zelf ervaren wat een behandeling betekent kijk dan op de pagina ”Behandeling”.

Deze methode maakt geen gebruik van geneesmiddelen en kan worden toegevoegd aan iedere medische behandeling. Het is nimmer bedoeld als een vervanging van de normale geneeskunde.
Er is geen speciale vooropleiding vereist. 


MEL erkent de principiële gelijkheid van alle mensen en respecteert de wereld waarop wij leven.


Wij bieden ons authentieke programma aan zoals het oorspronkelijk werd onderwezen door de stichter Meester Luong Minh Dang (1942-2007) in samenwerking met gelijkgestemde onderwijscentra in andere landen die zich verenigd hebben onder de naam MEL Global.